Stan awaryjny fundamentu blokowego pod kompresor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan awaryjny fundamentu blokowego pod kompresor

Abstrakt

W ARTYKULE STANOWIĄCYM ROZDZIAŁ MONOGRAFII PRZEDSTWIONO OPIS USZKODZEŃ FUNDAMENTU BLOKOWEGO USYTUOWANEGO NA TERENIE ZAKŁĄDU PRZEMYSŁOWEGO. ZAMIESZCZONO WYNIKI PRZEDSTAWIONEJ ANALIZY NUMERYCZNEJ ORAZ WSKAZANO KIERUNKI PROWADZENIA PRAC NAPROWACZYCH

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Budownictwo Ogólne : Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie strony 61 - 68
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Majewski T., Niedostatkiewicz M.: Stan awaryjny fundamentu blokowego pod kompresor// Budownictwo Ogólne : Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie/ Bydgoszcz: Wydawnictwto Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy , 2015, s.61-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi