Standard IEC 61850 w sieci rozdzielczej średniego napięcia CERN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Standard IEC 61850 w sieci rozdzielczej średniego napięcia CERN

Abstrakt

Artykuł stanowi skrótowy opis wyników pracy autora w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2010 w Engineering Department, High-Voltage Section w CERN. Przedstawiono system zasilania elektroenergetycznego obiektów CERN wraz automatyką ATS w sieci 18 kV. Zdefiniowano założenia dla automatyki w ramach planowanych modernizacji sieci średniego napięcia, wskazując na wymóg zgodności ze standardem IEC 61850. Zaproponowano trójpierścieniową topologię sieci Ethernet zapewniającą idealną redundancję komunikacji. Omówiono zbudowane stanowisko testowe z siecią Ethernet i wykonane przez autora testy współdziałania 5-ciu przekaźników zabezpieczających, zgodnych z normą IEC 61850, rożnych wytwórców. Wskazano cechy narzędzi softwarowych wykorzystywanych do tworzenia komunikacji poziomej "punkt-punkt" oraz pionowej "klient-serwer".

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 65 - 72,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Karkosiński D.: Standard IEC 61850 w sieci rozdzielczej średniego napięcia CERN // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 27 (2010), s.65-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi