Strategy, effectiveness and quality of non-profit organisations as exempli-fied by Polish higher Education Institutions. VATT Governement Inst. Econ. Res. C**2002 [nr] 290 s. 189-202, 7 rys. bibliogr. 20 poz. Discussion papers. Workshopon Studies for Nordthern. Kalastajatorrpa,30-31 May 2002. Strategia, efektywność i jakość organizacji non-profit na przykładzie pol- skich wyższych uczelni. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategy, effectiveness and quality of non-profit organisations as exempli-fied by Polish higher Education Institutions. VATT Governement Inst. Econ. Res. C**2002 [nr] 290 s. 189-202, 7 rys. bibliogr. 20 poz. Discussion papers. Workshopon Studies for Nordthern. Kalastajatorrpa,30-31 May 2002. Strategia, efektywność i jakość organizacji non-profit na przykładzie pol- skich wyższych uczelni.

Abstrakt

W pracy wskazano, że do oceny jakości i efektywności organizacji niedochodo-wych zasadne jest wykorzystanie metod stosowanych w biznesie. W szczególno-ści zaproponowano zastosowanie metody balanced scorecard, benchmarkingu dooceny efektywności i jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego.Wskazano na możliwość wykorzystaniania analizy SWOT do opracowania strategiiuczelni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Strategy, effectiveness and quality of non-profit organisations as exempli-fied by Polish higher Education Institutions. VATT Governement Inst. Econ. Res. C**2002 [nr] 290 s. 189-202, 7 rys. bibliogr. 20 poz. Discussion papers. Workshopon Studies for Nordthern. Kalastajatorrpa,30-31 May 2002. Strategia, efektywność i jakość organizacji non-profit na przykładzie pol- skich wyższych uczelni. // . -., (2002),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi