Studies on intercorrelation between ions co-occurring in precipitation in the Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity (Poland) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studies on intercorrelation between ions co-occurring in precipitation in the Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity (Poland)

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań próbek opadów deszczowych zebranych na terenie Trójmiasta w okresie 12 miesięcy (na 10 stacjach pobierania próbek). Wyniki oznaczeń zawartości jonów SO4-2, F-, Cl-, NO3-, PO4-3, NH4+, Na+, Mg+2, Ca+2K+ poddano analizie statystycznej. Wyniki pomiarów skorelowano z danymi dotyczącymi kierunków wiatrów i temperatury powietrza atmosferycznego.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY nr 41, strony 239 - 264,
ISSN: 0167-7764
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Astel A., Grynkiewicz M., Gorecki T., Namieśnik J.: Studies on intercorrelation between ions co-occurring in precipitation in the Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity (Poland)// JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY. -Vol. 41., (2002), s.239-264
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi