Możliwości i ograniczenia metod oznaczania lotnych i średniolotnych związków organicznych w wodach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości i ograniczenia metod oznaczania lotnych i średniolotnych związków organicznych w wodach

Abstrakt

W pracy przedstawiono i omówiono krytycznie metodyki analityczne wykorzystywane do oznaczania szerokiego spektrum analitów (z grupy lotnych i średniolotnych związków organicznych) w próbkach wody. Szczególną uwagę zwrócono na operacje związane z takimi etapami odpowiednich procedur analitycznych jak: pobieranie próbek, izolacja i/lub wzbogacanie analitów przed etapem oznaczeń końcowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne nr 57, strony 185 - 222,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Staniszewska M., Wolska L., Namieśnik J.: Możliwości i ograniczenia metod oznaczania lotnych i średniolotnych związków organicznych w wodach// Wiadomości Chemiczne. -Vol. 57., nr. 3-4 (2003), s.185-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi