Substancje złowonne powstające w oczyszczalniach ścieków i metody oceny ich uciążliwości zapachowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Substancje złowonne powstające w oczyszczalniach ścieków i metody oceny ich uciążliwości zapachowej

Abstrakt

W artykule przedstawiono informacje o źródłach emisji substancji złowonnych z oczyszczalni ścieków do otoczenia. Ponadto opisano jakie substancje odpowiadają za występowanie uciążliwości zapachowej i które z nich mogą stanowić potencjalny marker emisji zapachowej. Scharakteryzowano techniki pomiaru stężeń substancji złowonnych zarówno sensoryczne jak i instrumentalne jednocześnie określając ich użyteczność praktyczną. W pracy przedstawiono również sposoby dezodoryzacji stosowane w oczyszczalniach ścieków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 40 - 47,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Byliński H., Gębicki J., Namieśnik J.: Substancje złowonne powstające w oczyszczalniach ścieków i metody oceny ich uciążliwości zapachowej// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2016), s.40-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi