Metody pomiaru rezystancji uziemienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody pomiaru rezystancji uziemienia

Abstrakt

W referacie przestawiono stosowane w praktyce metody pomiaru rezystancji uziemienia. Omówiono klasyczne metody pomiarowe oraz metody, które nie wymagają rozłączania zacisków kontrolnych, a nawet rozmieszczania sond pomiarowych na czas pomiaru. Zaprezentowano zasady pomiaru rezystancji uziemienia złożonych systemów uziemiających w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Przedstawiono możliwości pomiaru rezystancji uziemienia, np. na terenie zurbanizowanym, na którym z reguły możliwości rozmieszczenia układu pomiarowego są ograniczone. Przedstawiono również koncepcję pomiaru wypadkowej rezystancji uziemienia uziomów przyłączanych do przewodu ochronno-neutralnego sieci niskiego napięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Projektowanie i badanie systemów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej w świetle aktualnych przepisów i norm : materiały seminaryjne strony 23 - 39
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Metody pomiaru rezystancji uziemienia// Projektowanie i badanie systemów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej w świetle aktualnych przepisów i norm : materiały seminaryjne/ ed. pod red. Edwarda Musiała ; ELFEKO SA. [B.m.: b.w.] (Gdynia : ELFEKO), 2007, s.23-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi