Świat i jego ekosystem mobilny – dane statystyczne i perspektywy rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Świat i jego ekosystem mobilny – dane statystyczne i perspektywy rozwoju

Abstrakt

Główną uwagę położono na szeroką prezentację technologii informacyjno-komunikacyjne, które, jak się powszechnie oczekuje, będą, podobnie jak w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, istotnym elementem rozwoju i katalizatorem zmian zachodzących we wszystkich obszarach bazujących na wymianie, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji cyfrowych, wpływając na rozwój i kreowanie różnorodnych ekosystemów cyfrowych. zaprezentowano sposoby wdrażania technologii piątej generacji (5G), wskazując fazy w implementacji i kamienie milowe w rozwoju systemów i sieci 5G w Polsce i na świecie. Uwagę poświęcono też koncepcjom IoT oraz nowym, perspektywicznym technologiom sieciowym. Zaprezentowano też szkicowo problemy odnoszące się do usług chmurowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Woźniak J.: Świat i jego ekosystem mobilny – dane statystyczne i perspektywy rozwoju// Tendencje w rozwoju polskiej i światowej telekomunikacji i teleinformatyki/ : , 2020, s.43-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi