Synthesisand cytotoxic activity of conjugates of muramyl and normuramyl dipeptides with batracylin derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Synthesisand cytotoxic activity of conjugates of muramyl and normuramyl dipeptides with batracylin derivatives

Abstrakt

Opisano syntezę analogów MDP oraz nor-MDP modyfikowanych w części peptydowej batracyliną i pochodnymi batracyliny. Opracowano udoskonaloną metodę syntezy batracyliny. Zaproponowana metoda pozwala na otrzymanie BAT w skali multi-gramowej. Zsyntetyzowane analogi nie wykazały aktywności cytotoksycznej w badaniach prowadzonych w NCI (Bethesda, USA). W testach in vitro przeprowadzonych w Akademii Medycznej w Gdańsku dwa analogi redukowały proliferacje komórek Ab melanoma w porównaniu z samą batracyliną.

Cytuj jako

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY nr 46, wydanie 6, strony 978 - 986,
ISSN: 0022-2623
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dzierzbicka K., Trzonkowski P., Sewerynek P., Myśliwski A.: Synthesisand cytotoxic activity of conjugates of muramyl and normuramyl dipeptides with batracylin derivatives// JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 46., iss. 6 (2003), s.978-986
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi