System informacji przestrzennej do analizy, wizualizacji i zdalnego udostępniania danych o infrastrukturach krytycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System informacji przestrzennej do analizy, wizualizacji i zdalnego udostępniania danych o infrastrukturach krytycznych

Abstrakt

Ochrona ludności, jak i infrastruktur krytycznych państwa przed różnego rodzaju zagrożeniami w postaci ataków terrorystycznych, katastrof naturalnych, itp. wymaga w obecnej dobie podejmowania zdecydowanych i skutecznych działań. Powstajace zaawansowane narzędzia z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych coraz skuteczniej pomagają przewidywać możliwość wystąpienia tych zagrożeń oraz wspomagać podejmowanie działań minimalizujacych ewentualne ich skutki. W artykule została przedstwiona koncepcja oraz pre-prototyp internetowego systemu GIS do analizy, wizualizacji oraz zdalnego udostępniania danych o infrastrukturach krytycznych i ich zagrożeniach. Prezentowany system poprzez integrację modułu do analizy infrastruktur krytycznych CARVER2 z systemem GIS do analizy, wizualizacji i zdalnego udostępniania danych przestrzennych stanowić bedzie cenne narzędzie wspomagajace realizację procedur zabezpieczania infrastruktur krytycznych przed atakami różnego rodzaju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr Tom 10, strony 607 - 612,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bikonis K., Czarnul P., Łubniewski Z., Partyka A., Stepnowski A., Krawczyk H., Ruciński A.: System informacji przestrzennej do analizy, wizualizacji i zdalnego udostępniania danych o infrastrukturach krytycznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. Tom 10., (2006), s.607-612
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi