System kar i represji karnej w starożytności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System kar i represji karnej w starożytności

Abstrakt

Kara jest pojęciem wieloznacznym zarówno w języku prawnym jak i prawniczym.Podstawa instytucja w prawie prymitywnym była krwawa zemsta.Stosowano kary zwykłe i kwalifikowane.W Mezopotamii wymiar kary opierał się na zasadzie talionu lub stosowaniu kar odzwierciedlających. W starożytnym Rzymie występował dualizm przestępstw na publiczne, zagrożone m.in. karą śmierci i prywatne, zagrożone lżejszymi karami.W okresie późnego cesarstwa nastąpiło zatarcie granic pomiędzy represją prywatną a publicznoprawna.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość strony 73 - 84,
ISSN: 1731-8440
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ślęzak J.: System kar i represji karnej w starożytności// Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. -., nr. XI (2015), s.73-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi