System to system migration for improving interoperability - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System to system migration for improving interoperability

Abstrakt

przeanalizowano różne aspekty migracji pomiędzy systemaami. Zaprezentowane zostały mozliwe problemy, które mogą wystąpić w czasie tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem migracji danych. dalsza część artykułu wskazuje na związek migracji między systemami (S2S migration) z problelem interoperacyjnosci. Przedstawione obserwacje i wnioski bazują na doświadczeniach uzyskanych w czasie rozwoju e-uczelni na Politechnice Gdańskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 223 - 228,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Mizgier A.: System to system migration for improving interoperability// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.223-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi