System zarządzania centralami 5ESS - doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System zarządzania centralami 5ESS - doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne

Abstrakt

Opisano system NFM-SE wykorzystywany do zarządzania centralami 5ESS w Regionalnym Centrum Zarządzania w Gdańsku. Proces wdrażania systemu został ujęty zarówno w aspekcie technicznym (konfiguracja sprzętowa, funkcje systemu) jaki zastosowania procedur. W artykule zostały zawarte spostrzeżenia będące wynikiem wiedzy zdobytej podczas eksploatacji systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 514 - 517,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stefaniak K., Weisbrodt R.: System zarządzania centralami 5ESS - doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2002), s.514-517
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi