Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

Abstrakt

Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 37 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Bolesław Garbacik, Rafał Majewski. : Politechnika Gdańska, 2010, s.37-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi