Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

Abstrakt

Bezpośredni kontakt ze skazanymi czyni pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą. Celem artykułu była analiza sytuacji zagrażających, pojawiających się w więzieniu, mogących wywołać u funkcjonariuszy ostrą reakcję stresową, zespół stresu ostrego (ASD) i zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD). Sytuacje te związane są z przemocą wewnętrzną, jak i skierowaną ze strony więźniów do funkcjonariuszy. Przedstawiono sposoby ochrony zdrowia psychofizycznego przed skutkami stresu zawodowego. Propozycje dotyczą zarówno modyfikacji czynników indywidualnych, jak i organizacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Basiński A., Basińska B.: Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 117 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi