Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych

Abstrakt

Scharakteryzowano najczęstsze rodzaje zanieczyszczeń podłoża gruntowego oraz stopnie degradacji tego podłoża. Omówiono istotę i zakres zastosowań następujących technik oczyszczania gruntu: oczyszczanie naturalne, bioremediacja, biowentylacja, metodę podciśnienia, napowietrzanie, przepłukiwanie wodą przemywanie wodą pod wysokim ciśnieniem, wypompowywanie zanieczyszczonej wody gruntowej. Dokonano analizy skuteczności wymienionych technik oczyszczania.

Bohdan Zadroga, Krystyna Olańczuk-Neyman, Krzysztof Malesiński. (2002). Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych, 23(1), 17-26.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 23, strony 17 - 26,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Olańczuk-Neyman K., Malesiński K.: Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 23., nr. 1 (2002), s.17-26

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi