Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych

Abstrakt

Scharakteryzowano najczęstsze rodzaje zanieczyszczeń podłoża gruntowego oraz stopnie degradacji tego podłoża. Omówiono istotę i zakres zastosowań następujących technik oczyszczania gruntu: oczyszczanie naturalne, bioremediacja, biowentylacja, metodę podciśnienia, napowietrzanie, przepłukiwanie wodą przemywanie wodą pod wysokim ciśnieniem, wypompowywanie zanieczyszczonej wody gruntowej. Dokonano analizy skuteczności wymienionych technik oczyszczania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 23, strony 17 - 26,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Olańczuk-Neyman K., Malesiński K.: Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 23., nr. 1 (2002), s.17-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi