Techniki transmisji informacji w systemie komórkowym UMTS. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniki transmisji informacji w systemie komórkowym UMTS.

Abstrakt

W pracy przedstawiono potencjalne możliwości realizacji różnych rodzajów usług telekomunikacyjnych o odmiennych wymaganiach jakościowych w systemie UMTS. W pracy są też analizowane zagadnienia pojemności systemu dla usług rozmów, różnych środowisk propagacyjnych i szybkości poruszania się terminali ruchomych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań jakości transmisji i pojemności systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 323 - 336,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rutkowski D.: Techniki transmisji informacji w systemie komórkowym UMTS. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. 1 (2003), s.323-336
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi