Projektowanie sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS

Abstrakt

Celem pracy było więc opracowanie metod analitycznych i przeprowadzenie ich badań, aby zapewnić racjonalne projektowanie sieci komórkowej systemu UMTS, pozwalające na lepsze wykorzystanie zasobów radiowych, poprzez wprowadzenie mechanizmów przenoszenia pojemności i uzyskanie zwiększenia stopnia dostępności do usług. Badania symulacyjne, ukazujące uwarunkowania i sposoby przenoszenia pojemności oraz uzyskiwane wyniki, zostały zilustrowane w oparciu o mapę cyfrową dla określonego obszaru miejskiego.W rozprawie były rozważane zagadnienia projektowania sieci komórkowej z wykorzystaniem zasobów radiowych systemu UMTS. Sieć zaprojektowana dla określonego obszaru na mapie cyfrowej i warunków statycznych będzie określać granice zasięgów stacji bazowych, tj. komórek, które w warunkach dynamicznych będą mogły się znacząco zmieniać, a zwłaszcza będą mogły się znacznie zmniejszać, uniemożliwiając dostęp do usług w obszarach położonych bliżej granic komórek. Biorąc pod uwagę wynikające stąd fluktuacje obciążeń w różnych, zwłaszcza sąsiednich komórkach i przejściowe braki zasobów w niektórych komórkach oraz ich nadmiar w innych, można wyeliminować albo wyraźnie zmniejszyć obszary niedostępności do usług, przez przenoszenie pojemności między sąsiednimi komórkami w tej samej bądź w różnych warstwach struktury hierarchicznej. Jak pokazano w pracy, zastosowanie w sieci UMTS zaproponowanego mechanizmu przenoszenia pojemności pomiędzy komórkami, należącymi do tej samej lub różnych warstw hierarchicznej struktury komórek, umożliwia lepsze wykorzystywanie zasobów radiowych. Mechanizm ten pozwala na znaczne zredukowanie poziomu wspólnokanałowych interferencji zewnętrznych w obszarach granicznych komórek, a w konsekwencji umożliwia zwiększenie dostępnej w sieci pojemności, zmniejszenie mocy sygnałów nadawanych przez stacje bazowe i ruchome oraz zwiększenie zasięgu stacji bazowych wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Szczególne korzyści uzyskuje się dzięki sterowaniu przenoszeniem pojemności w łączu w dół, w obszarach granicznych komórek, co stanowi duży problem w sieci III generacji. Zaproponowany mechanizm przenoszenia pojemności wspomaga mechanizm przełączania połączeń, stosowany obecnie w sieciach komórkowych III generacji, niezależnie od tego czy zastosowane będzie twarde, czy miękkie przełączanie połączeń. Mechanizm przenoszenia pojemności może też działać niezależnie od mechanizmu przełączania połączeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi