Technologia i czynniki wpływające na ocenę nośności pali fundamentowych - rozwiązania praktyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia i czynniki wpływające na ocenę nośności pali fundamentowych - rozwiązania praktyczne

Abstrakt

Przystępując do projektowania posadowienia na palach, dysponujemy wieloma technologiami pozwalającymi na zwiększenie ich nośności. Rozwiązanie dobieramy w zależności od warunków geotechnicznych oraz przenoszonego obciążenia. Poza metodami tradycyjnymi: iniekcją pod podstawą i na pobocznicy pala, komorą iniekcyjną, dysponujemy innymi alternatywnymi sposobami poprawy nośności pali. Część tych metod opiera się na badaniach terenowych, metodzie obserwacyjnej i stosowana jest tylko dla określonego rodzaju pali. Geneza innych metod to sytuacje wymagające interwencji inżynierskiej, umożliwiające wykorzystanie wykonanego już posadowienia i jego ulepszenie w taki sposób, aby w pełni niezawodnie przenieść zakładane obciążenia. Takie rozwiązania stanowią ewenement na skalę krajową dzięki niekonwencjonalnemu rozwiązaniu dającemu satysfakcjonujące rezultaty. Artykuł stanowi prezentację nowych rozwiązań zwiększania i oceny nośności pali fundamentowych, zastosowanych w Polsce. Przedstawiono w nim m.in. metodę projektowania uwzględniającą wpływ czasu na nośność pali oraz nietypowe rozwiązanie wzmocnienia posadowienia za pomocą iniekcji strumieniowej - jet-grouting.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 411 - 146,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Więcławski P.: Technologia i czynniki wpływające na ocenę nośności pali fundamentowych - rozwiązania praktyczne// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 4 (2012), s.411-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi