Technologie informacyjne i wykorzystanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle przeprowadzonych badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie informacyjne i wykorzystanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle przeprowadzonych badań

Abstrakt

Rozwój struktury teleinformatycznej oraz wspieranie taniego dostępu obywateli do najnowszych form usług społeczeństwa informacyjnego to cele strategii e-Polska sformułowanej przez polski rząd. Nie do przecenienia jest także wykorzystanie Internetu jako medium komunikacyjnego, czego przejawem jest nie tylko możliwość przesyłania korespondencji, ale także rozmowa za pośrednictwem komunikatorów czy też korzystania z telefonii internetowej. Badania jednak wykazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują możliwości, jakie stwarzają techniki informatyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce - teoria i zastosowania strony 7 - 16
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Technologie informacyjne i wykorzystanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle przeprowadzonych badań// Electronic Commerce - teoria i zastosowania/ : , 2005, s.7-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi