Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii

Abstrakt

W rozdziale tym zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem ontologii rozumianych jako modele wiedzy o wybranej dziedzinie. Prezentowane są języki służące do opisu ontologii, aplikacje wspomagające tworzenie i implementację ontologii, a także przykładowe projekty, których celem jest rozwijanie ontologii dotyczących wiedzy ogólnej lub ograniczonych do określonych domen.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju strony 83 - 94
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czarnecki A.: Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii// Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju/ ed. pod redakcją Cezarego Orłowskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006, s.83-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi