Teoretyczna analiza procesu walcowania trójwarstwowego pasma AlMg-Al-Cu, Theoretical analysis of rolling process of composite plate AlMg-Al-Cu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoretyczna analiza procesu walcowania trójwarstwowego pasma AlMg-Al-Cu, Theoretical analysis of rolling process of composite plate AlMg-Al-Cu

Abstrakt

Przedstawiono symulacje komputerowe walcowania blach AlMg-Al-Cu łączonych wybuchowo. Symulacje przeprowadzono dla procesu walcowania w walcarce o średnicy walców D=150 mm z indywidualnym napędem walców roboczych. W ramach badań numerycznych określono wpływ nierówności odkształcenia warstw tworzących pasmo oraz nieliniowy rozkład predkości warstw blachy w kotlinie walcowniczej asymetrycznie walcowanej blachy trójwarstwowej AlMg-Al-Cu.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : VII międzynarodowa konferencja naukowa strony 121 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dyja H., Skoblik R., Rydz D.: Teoretyczna analiza procesu walcowania trójwarstwowego pasma AlMg-Al-Cu, Theoretical analysis of rolling process of composite plate AlMg-Al-Cu// Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : VII międzynarodowa konferencja naukowa/ ed. pod red. H. Dyi i L. Szecówki. Częstochowa: Wydaw. P. Częst.,, 2006, s.121-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi