Termofile jako żródło alfa-glukozydaz użytecznych w produkcji syropów glukozowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termofile jako żródło alfa-glukozydaz użytecznych w produkcji syropów glukozowych

Abstrakt

Określono różnice optymalnych warunków działania alfa-glukozydaz z różnych mikroorganizmów. Stwierdzono, że niektóre alfa-glukozydazy wyizolowane z ekstremalnych termofili zachowują aktywność w temperaturze około 100 C i są przydatne do wytwarzania syropów glukozowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BioTechnologia nr 57, strony 165 - 174,
ISSN: 0860-7796
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Synowiecki J., Zdziebło A.: Termofile jako żródło alfa-glukozydaz użytecznych w produkcji syropów glukozowych// BioTechnologia. -Vol. 57., nr. 2 (2002), s.165-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi