The competencies of a small and medium-sized company owner-manager. Kompe-tencje właściciela-menedżera małego i średniego przedsiębiorstwa. W:Entre-preneurship and small business development in the 21st century. Przedsię-biorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódz.**2002 s. 69 - 90 bibliogr. 14 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The competencies of a small and medium-sized company owner-manager. Kompe-tencje właściciela-menedżera małego i średniego przedsiębiorstwa. W:Entre-preneurship and small business development in the 21st century. Przedsię-biorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódz.**2002 s. 69 - 90 bibliogr. 14 poz.

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do charakterystyki przedsiębiorcy w świetle paradygmatukompetencji. Przedstawia obszary kompetencji: zarządzanie celami i czynno-ściami, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie podwładnymi ispecjalistyczną wiedzą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi