The effect of cabbage juice and its active components on transcription factor Nrf2 in breast cell lines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of cabbage juice and its active components on transcription factor Nrf2 in breast cell lines

Abstrakt

Obniżenie zagrożenia chorobami nowotworowymi w przypadku diety bogatej w kapustę wiąże się ze zdolnością bioaktywnych związków tego warzywa do indukowania enzymów ochronnych 2. fazy będacych pod kontrolą czynnika transkrypcyjnego Nrf2. Zbadano wpływ soków z kapusty na poziom Nrf2 w komórkach unieśmiertelnionych i nowotworowych linii odpowiednio MCF10A i MCF-7. W obu przypadkach obserwowano wzrost poziomu tego czynnika oraz jego translokację do jądra. Potwierdza to chemoprewencyjne działanie fitozwiązków kapusty.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 56,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Krajka-Kuźniak V., Szaefer H., Licznerska B., Bartoszek-Pączkowska A., Bear-Dubowska W.: The effect of cabbage juice and its active components on transcription factor Nrf2 in breast cell lines// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 56., nr. nr 3 Supplement (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi