The effect of chemical modifications on rheologicalproperties of collagen from of Baltic cod (Gadus morhua)skin stabilized by interaction with κ-carrageenan. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of chemical modifications on rheologicalproperties of collagen from of Baltic cod (Gadus morhua)skin stabilized by interaction with κ-carrageenan.

Abstrakt

Zbadano wpływ stężenia aldehydu glutarowego i EDC N-[3-(dimetyloamino)propylo]-N'-etylokarbodiimid na reologiczne właściwości kompleksu k-karagenu z kolagenem wydzielonym ze skór dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) 0,5 M roztworem kwasu octowego i wytworzonych z nich błon. Stwierdzono, że dodanie do dyspersji aldehydu glutarowego, którego stężenie zmieniano od 0,05 do 0,2% powodowało natychmiastowy wzrost jej lepkości. Dodatek aldehydu glutarowego w największym stopniu podwyższył lepkość dyspersji z około 70 do 420 cP. Przy zastosowaniu EDC, w stężeniu 30 - 180 mM, lepkość dyspersji wzrastała powoli w czasie i po 200 min wynosiła odpowiednio około 130 i 280 cP. Aldehyd glutarowy nie wpływa na wytrzymałość mechaniczną błon i wydłużenie przy zerwaniu. Natomiast EDC znacznie zwiększa elastyczność błon i obniża naprężenie niezbędne do zerwania błon.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Tylingo R., Sadowska M.: The effect of chemical modifications on rheologicalproperties of collagen from of Baltic cod (Gadus morhua)skin stabilized by interaction with κ-carrageenan.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi