Toluene in benthic sediments in the Odra river after the 1997 flood: an attempt to identify the origin of toluene - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toluene in benthic sediments in the Odra river after the 1997 flood: an attempt to identify the origin of toluene

Abstrakt

Rzeka Odra transportuje i kumuluje duże ilości substancji pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego. Ujście Odry stanowi ważne źródło zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. Zadziwiającym rezultatem badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu Odra (IOP) było wykrycie toluenu w osadach dennych. Nie odnaleziono wówczas przyczyn zanieczyszczenia osadów dennych tym związkiem. Zmiana stężenia toluenu wzdłuż całej długości rzeki sugeruje mikrobiologiczne źródło pochodzenia tego związku. Celem niniejszej pracy jest znalezienie źródła pochodzenia toluenu w próbkach osadów dennych pobranych z rzeki Odry po powodzi w 1997 r.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 193 - 197,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Marczak M., Wolska L., Namieśnik J.: Toluene in benthic sediments in the Odra river after the 1997 flood: an attempt to identify the origin of toluene// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 2 (2003), s.193-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi