Total outer-connected domination in trees - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Total outer-connected domination in trees

Abstrakt

W pracy przedstawiono dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalnego zewnętrznie spójnego w grafach oraz scharakteryzowano wszystkie drzewa osiągające to ograniczenie.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Discussiones Mathematicae Graph Theory nr 30, strony 377 - 383,
ISSN: 1234-3099
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cyman J.: Total outer-connected domination in trees// Discussiones Mathematicae Graph Theory. -Vol. 30., nr. iss. 3 (2010), s.377-383

wyświetlono 9 razy

Meta Tagi