Total outer-connected domination numbers of trees - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Total outer-connected domination numbers of trees

Abstrakt

Niech G=(V,E) będzie grafem bez wierzchołków izolowanych. Zbiór wierzchołków D nazywamy zbiorem dominującym totalnym zewnętrznie spójnym jeżli każdy wierzchołek grafu ma sąsiada w D oraz podgraf indukowany przez V-D jest grafem spójnym. Moc najmniejszego zbioru D o takich własnościach nazywamy liczbą dominowania totalnego zewnątrznie spójnego. Praca m.in. zawiera dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalnego zewnętrznie spójnego w drzewach.

Cytowania

  • 7

    CrossRef

  • 9

    Web of Science

  • 1 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS nr 157, strony 3198 - 3202,
ISSN: 0166-218X
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Cyman J., Raczek J.: Total outer-connected domination numbers of trees// DISCRETE APPLIED MATHEMATICS. -Vol. 157, nr. iss. 15 August (2009), s.3198-3202
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.dam.2009.06.027
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi