Transformacja przebiegów odkształconych w przekładnikach napięciowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja przebiegów odkształconych w przekładnikach napięciowych

Abstrakt

Zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej dostarczanej poprzez system elektroenergetyczny są obecnie jednym z ważniejszych problemów coraz częściej występujących w wielu relacjach pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii. Zagadnienia te regulowane są poprzez odpowiednie dokumenty normalizacyjne, które określają szczegółowe wymagania dotyczące parametrów jakości energii dostarczanej przez dostawcę, a także ustalają graniczne wymagania dotyczące właściwości zasilanych odbiorników energii. Znaczna ilość współcześnie eksploatowanych odbiorników energii, zarówno małych i dużych mocy, posiada właściwości odbiorników nieliniowych co powoduje, że pobierany przez nie prąd ma charakter odkształcony i oprócz składowej podstawowej (50Hz) zawiera również składowe harmoniczneW pracy przedstawiono analizę właściwości przekładników napięciowych stosowanych w sieciach SN i WN w zakresie częstotliwości mierzonych zniekształceń harmonicznych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają wprowadzanie dodatkowych błędów pomiarowych poprzez przekładniki napięciowe, w szczególności w zakresie górnego pasma częstotliwości mierzonych składowych harmonicznych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
elektro.info strony 78 - 83,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łuszcz J.: Transformacja przebiegów odkształconych w przekładnikach napięciowych// elektro.info. -., nr. nr 4 (2008), s.78-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi