Trendy w analityce i monitoringu środowiskowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trendy w analityce i monitoringu środowiskowym

Abstrakt

Procedury i techniki analityczne znajdują praktyczne zastosowanie w anali-tyce szerokiego spektrum analitów występujących w próbkach środowiskowychsą przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy analityków. W rozdzialeprzedstawiono informacje dotyczące celów i zadań oraz kierunków rozwoju ana-lityki i monitoringu. Szczególną uwagę zwrócono na niektóre z tendencji roz-wojowych które zaliczyć można do dwóch specyficznych kategorii - projektowa-nie, budowa oraz próby zastosowania w praktyce analitycznej nowych typów u-rządzeń kontrolno-pomiarowych.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 1 - 32
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi