Triaquabis(tri-tert-butoxysilanethiolato)barium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Triaquabis(tri-tert-butoxysilanethiolato)barium

Abstrakt

Reakcja metalicznego baru z tri-tert-butoksysilanotiolem w obecności śladów wody daje [Ba(C12H27O3SSi)2(H2O)3]. Atom baru koordynowany jest przez dwie reszty silanotiolanowe w sposób chelatujący (jako O,S-ligandy) oraz przez atomy tlenu z trzech cząsteczek wody, tworząc międzycząsteczkową sieć wiązań wodorowych typu O--H...O i O--H...S.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s1600536806028054
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi