TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w Aglomeracji Trójmiejskiej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w Aglomeracji Trójmiejskiej.

Abstrakt

W referacie przedstawiono opis ''inteligentnego systemu transportu'' TRISTAR jako jednego z narzędzi służących integracji transportu w Aglomeracji Trójmiejskiej. W referacie przedstawiono wyniki dotychczasowych prac nad systemem TRISTAR oraz korzyści, które będą rezultatem jego wdrożenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 393 - 406,
ISSN: 2545-1642
Tytuł wydania:
Transport a Unia Europejska : Polski transport w europejskiej perspektywie strony 393 - 406
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Oskarbski J.: TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w Aglomeracji Trójmiejskiej.// Transport a Unia Europejska : Polski transport w europejskiej perspektywie/ ed. pod red. Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw. Gdań., 2006, s.393-406
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi