Two pseudopolymorphs of licl trimers with semicubane structures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Two pseudopolymorphs of licl trimers with semicubane structures

Abstrakt

Cząsteczki tytułowych związków w ciele stałym przyjmują strukturę semikubanów - jest to pierwsza tego typu struktura dla solwatowanego chlorku litu. Jej budowę można opisać jako kuban [Li4Cl4(OPEt3)4], w którym jedna z cząsteczek LiCl została usunięta. Brak tej cząsteczki, a dokładniej mostkującego atomu Li, powoduje deformację struktury kubanu. Naroża zdeformowanego kubanu stanowią trzy atomy litu pochodzące z LiCl oraz cztery atomy tlenu z tlenku trietylofosfiny OPEt3. Jeden z ligandów OPEt3 wiąże się z trzema atomami Li poprzez atom O w sposób µ3, natomiast pozostałe trzy cząsteczki tlenku trietylofosfiny łączą się z atomami Li w sposób µ2. Atomy chloru znajdują się w pozycjach terminalnych a nie mostkujących, co jest rzadkością dla solwatowanego LiCl.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS nr C64, strony 0 - 0,
ISSN: 0108-2701
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Domańska-Babul W., Kazimierczuk K., Pikies J.: Two pseudopolymorphs of licl trimers with semicubane structures// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS. -Vol. C64., (2008), s.0-0
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s0108270107058763
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi