Ustawa a autonomia statutowa w Polsce i w Ukrainie: rozwiązania statutowe w sferze governance wybranych uczelni polskich i ukraińskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ustawa a autonomia statutowa w Polsce i w Ukrainie: rozwiązania statutowe w sferze governance wybranych uczelni polskich i ukraińskich

Abstrakt

Kierując się zasadą autonomii uczelni i deregulacji prawa oraz właściwym miejscem statutu w systemie źródeł prawa, w ramach tego rozdziału postanowili-śmy poddać analizie statuty wybranych uczelni w Polsce i w Ukrainie, na tle roz-wiązań ustawowych na podstawie następujących pytań badawczych:• W jaki sposób i w jakim stopniu uczelnie korzystają z uprawnień autonomicznych (w zakresie autonomii organizacyjnej) i potencjału Ustawy w swoich statutach? • Jakie sfery reguluje ustawa, a jakie statut? Czy i w jakim zakresie istnieje do-mniemanie właściwości statutów do regulowania spraw nieobjętych regulacją ustawową?• Czy statut przedstawia bardzo szczegółowe podejście, czy tylko ramy? Czy może statut odzwierciedlać sposób i charakter uczelnianej społeczności aka-demickiej (jako „polityczne” porozumienie wszystkich grup interesów?)

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Leja K., Komarov V., Degtyarova I.: Ustawa a autonomia statutowa w Polsce i w Ukrainie: rozwiązania statutowe w sferze governance wybranych uczelni polskich i ukraińskich// Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni/ : , 2021, s.175-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi