Usuwanie jonów metali ciężkich ze ścieków metodami flotacji jonowej i precypitacyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie jonów metali ciężkich ze ścieków metodami flotacji jonowej i precypitacyjnej

Abstrakt

Usuwano jony cynku z modelowych roztworów w obecności siarczanu dodecylosodowego metodami flotacji jonowej i precypitacyjnej. Wzrost stężenia związku powierzchniowo czynnego w roztworze powodował efektywniejsze usuwanie jonów cynku z roztworu oraz obniżenie wartości współczynnika wzbogacenia. Znacząco wyższe współczynniki wzbogacenia charakteryzowały usuwanie jonów cynku w procesach flotacji precypitacyjnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D., Rybarczyk P.: Usuwanie jonów metali ciężkich ze ścieków metodami flotacji jonowej i precypitacyjnej// VII Konferencja : Dla Miasta i Środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów/ ed. Politechnika Warszawska [Warszawa: PW], 2009, s.117-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi