Uwarunkowania i wymagania Unii Europejskiej w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania i wymagania Unii Europejskiej w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy.

Abstrakt

Omawia się wymagania UE wobec odnawialnych źródeł energii m.in. postanowienia Dyrektywy 2003/30/EC w sprawie biopaliw do celów transportowych oraz konsekwencje polskich aktów prawnych dotyczących obowiązku stosowania biokomponentów w paliwach transportowych oraz stosowania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czysta Energia strony 22 - 23,
ISSN: 1643-126X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kowalik P.: Uwarunkowania i wymagania Unii Europejskiej w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy.// Czysta Energia. -., nr. 10(26) (2003), s.22-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi