Uwarunkowania rozwojowe w telekomunikacji satelitarnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania rozwojowe w telekomunikacji satelitarnej

Abstrakt

Przeanalizowano przydatność rozwiązania niskoorbitowego LEO S-UMTS oraz wysokoorbitowego GEO-GMR. Uzasadniono przydatność w przyszłości formy geostacjonarnej GEO.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne nr 76, strony 370 - 375,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Mikołajski M.: Uwarunkowania rozwojowe w telekomunikacji satelitarnej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -Vol. 76., nr. 7 (2003), s.370-375
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi