Wartość miejsca w małym i średnim mieście - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wartość miejsca w małym i średnim mieście

Abstrakt

Public space is a matter of concern for international humanitarian organisations. The paper describes the initiative of UN-Habitat organisation for the creation of Charter of Public Space and the draft of this document. Next the definition of “place” is provided and the definitions of social capital and the bond between social capital and place attachment are presented. The actions proposed nowadays to create places are described. The two approaches – first: lighter, quicker, cheaper proposed by PPS - Project for Public Spaces organisation and the second one: costly investments undertaken by many municipalities. The need for plants in public space is underlined. Final conclusions for small and middle towns are proposed at the end.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
ULAR 7 : Odnowa Krajobrazu Miejskiego. - Tom 1 strony 297 - 302
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Trojanowska M.: Wartość miejsca w małym i średnim mieście// ULAR 7 : Odnowa Krajobrazu Miejskiego. - Tom 1/ ed. Nina Juzwa Gliwice, Łódź: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2013, s.297-302
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi