Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland

Abstrakt

Praca przedstawia politykę państwa polskiego dotyczącą energetyki odnawialnej, wraz z instrumentami prawnymi i finansowymi. Polityka energetyczna musi być skoordynowana z gospodarką wodną. Potrzeby wodne roślin energetycznych są wprawdzie 2-3 krotnie niższe niż w Europie Południowej, tym niemniej co najmniej 600 mm w sezonie wegetacyjnym jest wymagane do wzrostu i plonowania roślin energetycznych, a więc zasilanie z opadów atmosferycznych będzie niewątpliwie zbyt małe do osiągnięcia właściwych plonów. Konieczne będa nawodnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Environmental Engineering. T. III strony 473 - 477
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalik P., Scalenghe R.: Water need of energy crops - one of the environmental problems in Poland// Environmental Engineering. T. III/ ed. eds. L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski. London: CRC Press Balkema, 2010, s.473-477
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi