Energetyczne wykorzystanie biomasy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energetyczne wykorzystanie biomasy

Abstrakt

W artykule przedstawiono energetyczne wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliwa pierwotnego. Szczególną uwagę poświecono rodzajom, właściwościom i sposobom przygotowania biomasy do procesu spalania.Spalanie stanowi najstarszy sposób pozyskiwania energii z biomasy,jednak ze względu na technologiczno-ekonomiczne aspekty częściej wykorzystywany jest proces współspalania. Wzrost proekologicznej świadomości i rozwój lokalnego środowiska stymulują rozwój krajowych obiektów wykorzystujących biomasę do wytwarzania energii. Podejmowane coraz liczniej zabiegi przystosowujące istniejące obiekty do współspalania poprzez instalowanie układów do przygotowania biomasy czy współpracy z instalacją kotłową to tylko niektóre zabiegi dzięki którym z roku na rok obserwuje się wzrost produkcji i sprzedaży zielonej energii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 54 - 58,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Energetyczne wykorzystanie biomasy// Rynek Energii. -., nr. nr 2=75 (2008), s.54-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi