Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych

Abstrakt

Umieszczenie grafu w grafie jest odwzorowaniem pomiędzy parą grafów. Graf umieszczany reprezentuje sieć komunikujących się ze sobą zadań, natomiast graf docelowy dostępną architekturę wykonania tych zadań. Problem polega na takim odwzorowaniu wierzchołków i krawędzi, aby zminimalizować koszty wynikające z potrzeby użycia zastępczych ścieżek w grafie docelowym. W klasycznym modelu przyjmuje się, że oba grafy są proste i ich krawędzie są nierozróżnialne. W pracy zaproponowane zostało uogólnienie modelu klasycznego. Uogólnienie polega na zróżnicowaniu krawędzi grafów za pomocą funkcji wagowej o interpretacji odległościowej. W kontekście takiego modelu ważonego zostają przedstawione algorytmy umieszczania pająków w grafach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 403 - 408,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bruniecki K.: Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.403-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi