Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP

Abstrakt

Wobec wysokiej złożoności oraz kosztów wdrożenia systemu klasy ERP rodzio się pytanie-co robić, aby minimalizować ryzyka niepowodzenia? Nie ma w tym zakresie jednego kanonu postępowania, a firmy informatyczne prześcigają sie w przedstawianiu bogatych ofert. Autorzy artykułu, wykorzystując swoje doświadczenia praktyczne, przedstawili, w podziale na poszczególne fazy cyklu zycia projektu, pewne wskazówki w tym zakresie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa strony 71 - 78,
ISSN: 0860-6846
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Wilczewski M.: Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., nr. nr 5 = 700 (2008), s.71-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi