Właściwości mechaniczne poliwęglanu w różnych temperaturach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości mechaniczne poliwęglanu w różnych temperaturach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki prób jednoosiowego rozciągania oraz testów pełzania wykonane w różnych temperaturach (-30, 20 oraz 30 st.c) dla próbek poliwęglanu litego. Identyfikacja modeli lepkosprężystych została wykonana oraz zweryfikowana dla wybranych temperatur. Potwierdzono, że temperatura odgrywa większą rolę w zachowaniu się poliwęglanu niż efekty reologiczne. Podczas prób zaobserwowano powstawanie mikrorys w strukturze materiału, co dyskwalifikuje poliwęglan jako materiał konstrukcyjny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa : monografia strony 423 - 430
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Żerdzicki K.: Właściwości mechaniczne poliwęglanu w różnych temperaturach// Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa : monografia/ ed. red. A. Buchacz. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011, s.423-430
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi