Wpływ budowy i krótkich czasów wygrzewania na stabilność termiczną lanych elastomerów uretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ budowy i krótkich czasów wygrzewania na stabilność termiczną lanych elastomerów uretanowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono syntezę lanych elastomerów uretanowych otrzymywanych metodą dwuetapową. Prepolimery o stężeniu grup NCO 6,5 i 7,9% otrzymano z diizocyjanianu difenylometanu (MDI) i Polesu 55/20, które przedłużano glikolem butylenowym, zawierającym katalizator DABCO. Poliuretany zsyntetyzowano przy stosunkach molowych NCO:OH od 0,95 do 1,15. Sieciowanie PUR przeprowadzono w przyjętych czasach w temperaturze 110 st.C. Do oceny stabilności termicznej PUR o różnej budowie chemicznej zastosowano wagę termiczną.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Datta J., Podlawski D.: Wpływ budowy i krótkich czasów wygrzewania na stabilność termiczną lanych elastomerów uretanowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi