Wpływ czasu i temperatury utleniania na napawane warstwy ze stopu kobaltu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ czasu i temperatury utleniania na napawane warstwy ze stopu kobaltu

Abstrakt

Badano wpływ czasu utleniania na strukturę i skład chemiczny warstw ze stopu kobaltu wytworzonych metodą napawania laserowego. Do napawania użyto proszku o wysokiej zawartości chromu i średniej zawartości wolframu. Utlenianie przeprowadzono w temperaturze 1100 degC w czasach od 15 minut do 50 godzin. Porównano uzyskane wyniki ze skutkami utleniania w temperaturze 750 degC w czasie 200 godzin. Stwierdzono postępującą degenerację materiału napoiny, chociaż nie jest to proces niszczenia katastrofalnego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją strony 306 - 307,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: Wpływ czasu i temperatury utleniania na napawane warstwy ze stopu kobaltu// Ochrona przed Korozją. -., nr. nr 6 (2011), s.306-307
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi