WPŁYW JAKOŚCI DANYCH HYDROLOGICZNYCH NA OSZACOWANIE ODPŁYWU ZE ZLEWNI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW JAKOŚCI DANYCH HYDROLOGICZNYCH NA OSZACOWANIE ODPŁYWU ZE ZLEWNI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU

Abstrakt

Kontrola oraz prognozowanie reakcji cieków powierzchniowych na nawalne epizody deszczowe, lub gwałtowne roztopy nabiera kluczowego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni zurbanizowanych. Bardzo dobrym przykładem zarówno problematycznego, jak i niosącego realne zagrożenie dla infrastruktury miejskiej cieku, jest Potok Strzyża w Gdańsku. W latach 2011–2013 realizowano budowę sieci posterunków kontrolnych w zlewni potoku. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe stało się gromadzenie cennych danych hydrologicznych dotyczących opadów i przepływów w obszarze silnie zróżnicowanej zlewni miejskiej. Obecnie trwają prace nad drugim etapem opomiarowana zlewni Potoku Strzyża, wyznaczonym na lata 2015–2017, mającym na celu rozwój metod ochrony przeciwpowodziowej, rozbudowę istniejącego systemu monitoringu opadów i przepływów w zlewni Potoku Strzyża, a także dodatkowo, stworzenie systemu sterowania retencją wód opadowych i roztopowych oraz monitoring jakości wód potoku stanowiących bezpośredni odbiornik miejskich ścieków deszczowych. W artykule przedstawiono przykład wykorzystania ciągłych danych z monitoringu hydrologicznego do wyznaczenia rocznego współczynnika odpływu ze zlewni. Wyniki porównano z przybliżonym oszacowaniem tego parametru hydrologicznego, wykonanym na podstawie chwilowych pomiarów hydrometrycznych przepływu i dostępnych obserwacji opadów ze stacji leżącej w sąsiedztwie analizowanej zlewni.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Ecological Engineering strony 139 - 153,
ISSN: 2299-8993
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mikos-Studnicka P., Szydłowski M.: WPŁYW JAKOŚCI DANYCH HYDROLOGICZNYCH NA OSZACOWANIE ODPŁYWU ZE ZLEWNI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU// Inżynieria Ekologiczna. -., nr. 44 (2015), s.139-153
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12912/23920629/60038
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi