Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

Abstrakt

W diagnostyce geometrii toru jednym z bardziej skomplikowanych problemów jest wyznaczenie wartości granicznych pomierzonych nierówności toru oraz określenie wpływu ich jednoczesnego występowania na jednym mikro odcinku toru na bezpieczeństwo jazdy. W praktyce prowadzi to do wielu nieporozumień, szczególnie w czasie badania wypadków kolejowych, gdzie bardzo często pojedyncze przekroczenia odchyłki dopuszczalnej interpretowane jest jako jego przyczyna. W artykule omówiono zagadnienie koincydencji nierówności geometrycznych toru kolejowego przy małych prędkościach jazdy pociągu. Szczególną uwagę zwrócono na jednoczesne występowanie wichrowatości toru, przechyłki i nierówności poziomych na krótkim odcinku toru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1011 - 1015,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy// Logistyka. -., nr. 3 (2012), s.1011-1015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi