Wpływ nawierzchni jezdni na zużycie paliwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ nawierzchni jezdni na zużycie paliwa

Abstrakt

W pracy przedstawiono problematykę wpływu tekstury nawierzchni na opór toczenia opon samochodowych. Przedstawiono wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wpływu nierówności i tekstury przy oporze toczenia opon na zużycie paliwa. Zawarto krótki opis celu badań, pomiarów oraz analizy wyników. Zaprezentowano również spostrzeżenia i wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 90 - 93,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Drywa M.: Wpływ nawierzchni jezdni na zużycie paliwa// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 10 (2014), s.90-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi