Wpływ parametrów konstrukcyjnych sprzęgieł mokrych i ich sterowania na zmiany wybranych wielkości fizycznych w trakcie zmian przełożenia przekładni mechanicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ parametrów konstrukcyjnych sprzęgieł mokrych i ich sterowania na zmiany wybranych wielkości fizycznych w trakcie zmian przełożenia przekładni mechanicznej

Abstrakt

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych i sterowania sprzęgłami ciernymi na zmiany wybranych wielkości fizycznych w trakcie zmiany przełożenia dwubiegowej przekładni mechanicznej typu Powershift. W ramach rozprawy przedstawiono znane rozwiązania skrzyń biegów maszyn roboczych. Szczególną uwagę poświęcono skrzyniom Powershift i stosowanych w nich rozwiązaniach sterowania sprzęgłami. Ponadto szczegółowo opisano zasadę działania oraz budowę obiektu badań, którym była prototypowa przekładnia mechaniczna. Opisano sprzęgła cierne wraz z urządzeniem sterującym i zaworami wykorzystanymi do sterowania sprzęgłami. Opracowane zostały modele matematyczne przekładni mechanicznej opisujące: bilans momentów sił działających na elementy przekładni mechanicznej, bilans energii przekładni mechanicznej. W rozprawie zawarto ponadto model matematyczny sprzęgieł wielopłytkowych uwzględniający tarcie w połączeniach wielowypustowych płytek i zmienne parametry konstrukcyjne sprzęgieł. Wykazany w modelu matematycznym przekładni wpływ obciążenia zewnętrznego i momentu przenoszonego przez sprzęgła na przyspieszenie kątowe oraz skoki momentu obrotowego został potwierdzony doświadczalnie. Badania przekładni zostały wykonane dla wytypowanych konfiguracji sterowania zaworami proporcjonalnymi. Zaproponowany model sprzęgieł uzyskał wysoką zgodność z wynikami badań sprzęgieł wykonanymi na zaprojektowanym przez autora stanowisku. Zbadano sprzęgła o różnych parametrach konstrukcyjnych i liczbach powierzchni ciernych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 9 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi